aandeelhouders

Grootaandeelhouder van Rubia Natural Colours is de Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie (ZLTO). De overige aandelen zijn in handen van private investeerders.  ZLTO Participaties is de investeringsmaatschappij van ZLTO. Al ruim 100 jaar werkt zij  aan haar doel om door strategische investeringen de positie van de Nederlandse land- en tuinbouw in de wereld te versterken. ZLTO Participaties is uniek in de verbintenis tussen financiële middelen en kennis van de land- en tuinbouw als een van de meest succesvolle bedrijfssectoren van Nederland.

ZLTO Participaties heeft een geïnvesteerde vermogenswaarde van ruim 700 miljoen Euro (2007). De portefeuille is samengesteld uit strategische participaties in de verwerkende industrie in de Food- en Agrosector´╗┐